— Torpadammens vänner —

Riddarstigen

När Danmark förfogade över Älvsborg fästning 1563–1570 och 1613–1619 hade danskarna stort behov av snabb och skyddad ridväg till Varbergs fästning (då dansk). Ridvägen (Ryttarstigen) gick från gamla Älvsborgs fästning genom Kungsladugård (då jordbruk för slottet), genom skogspartiet mellan Högsbohöjd och Riksdalersgatan, (Ryttarskogen) genom Kaverös och Järnbrott mot Askims kyrka. Ryttarskogen utgör idag underlag för en mycket fin ”skogspark” efter en sparsam röjning. Skogen ansluter direkt till natur och strövområdet Torpadammen / Ruddalsskogen.

Tillbaka