— Torpadammens vänner —

Välkommen till Torpadammens vänner

Den 14/4 2005 bildades föreningen Torpadammens Vänner i syfte att värna om områdets framtid som tillgängligt rekreationsområde och utbildningsplats för skolor och allmänhet. I Bengt Andersson och Lill Weibulls regi förs nu arbetet och omvårdnaden vidare via föreningens verksamheter, bla. genom:

 • Röjning för att öka tillgängligheten
 • Framkomliga stigar, nya bänkar, bord, pontonbro
 • Värnadet om den rika floran och faunans mångfald
 • Återanknytandet av de närliggande skolornas miljöklasser och  miljöprofilering
 • Tillgänglig information efter plats via skyltar vid dammen, till skolorna och medlemmar via utskick (om föredrag, guidade turer, Familje/picknickdagar, om områdets historia, fauna, flora, hälsoflora, miljöforskarresultat etc.
 • Har Du/Ni något praktiskt – någon arbetsinsats – eller teoretiskt – något om Dammens/Områdets historia och flora, fauna el. övrigt – eller bara vill vara med som stödmedlem är du hjärtligt välkommen i vår förening.
      • Välkomna