— Torpadammens vänner —

Välkommen som medlem i Torpadammens vänner

Genom ditt/ert medlemskap i Torpadammens vänner medverkar du/ni till:

Skötsel och skydd av dammen och närliggande naturområde.

Att bevara och utveckla en rik rekreations- och kunskapskälla för allmänhet, föreningar, skolor/klasser som bl a guidas runt i Torpa- och Ruddalsområdet i ämnen som flora, fauna, historia, miljökunskap och hälsa.

Elevfadderskap för inplantering av växter.

Vi har även diplomerad skolundervisning för miljö/naturengagemang, till elever och lärare lokalt och globalt (bl a har en skolklass från Japan diplomerats). Under våren -07 hade vi i snitt 1-2 guidade turer i veckan + olika föredrag.

Skötsel, skydd och information av/om fornminnesplatserna i Kaverös & Ruddalen vilket bl a innebär:

 • Slottsförvaltarskap – alla medlemmar kan titulera sig som slottsförvaltare genom Ruddalens slottsruin (rekommenderas för slottsfika/lunch)
 • Gravförvaltare – över alla rösen och domarringar i området.
 • Dammförvaltare – vårt äldsta fornminne tack vare ishavssnäckorna i dammens botten
 • Stenåldersbyn – det näst äldsta fornminnet
 • Ättestupan – bör förvaltas på lite avstånd
 • Riddarstigen/skogen, mellan Västerhedskolan och Riksdalersgatan, Frölundas svar på Robin Hoods Sherwoodskog.
 • Skötsel av havsutsiktsplatser vid bl a Kaverös vattentorn = Frölundas högsta berg med en svindlande utsikt (ca 100 meter) över glittrande skärgårdshav och delaktighet i internationella vatten och skogsprojekt via Läkarmissionen.
 • Ca 4-6 medlemsmöten och 4 medlemsbrev per år.
 • Trivsel och renhållning i området.

Så stort tack för ditt medlemskap!

Med varma hälsningar

Torpadammens Vänner / Bengt Andersson & Mikael Burman


Medlemsavgift per år betalas in på Plusgirokonto 40 81 64 – 2

 • 100 kr/person
 • 250 kr/familj
 • 200 kr/skola
 • Valfritt bidrag från företag/föreningar

Torpadammens Vänner, C/O Mikael Burman
Barytongatan 4
421 38 V. Frölunda
Tel 031 – 49 73 37
Email torpadammensvanner@hotmail.com