— Torpadammens vänner —

Fåglar i Torpadammen

De vanligaste fåglarna i dammen är gräsänderna som häckar och får ungar. Även rörhönor häckar här och fick år 2008 sju ungar. En av ungarna stannade kvar flera veckor efter att de andra flyttat, något som ibland händer hos just rörhönor.

Fiskmås, gråtrut och silltrut är ganska vanliga. Häger besöker dammen ibland och letar efter fisk, liksom ibland även knipa och smådopping. Duvor är vanliga och givetvis skator, kråkor och kajor. Ibland kan man även ha turen att få se duvhöken på jakt. I träden runt dammen är fågellivet rikligt. Bland annat kan vi höra och se hackspettar, svalor, sädesärlor, koltrastar, björktrastar, trädgårdssångare, bofinkar, talgoxar, blåmesar, nötväckor, gråsparvar, pilfinkar och rödhakar. Till vänster syns mandarinanden som brukar gästa dammen.